1. BRAMA ZAKŁADU

To tutaj odpad zamienia się w surowiec. Pokażemy wam jak to się dzieje i co możemy zrobić w swoich domach, by zmniejszyć wpływ produkowanych odpadów na środowisko. Zapraszamy na spacer po Zakładzie Utylizacyjnym.

2. WAGA SAMOCHODOWA

Pojazdy są ważone na wjeździe oraz gdy opuszczają nasz Zakład. Dzięki temu wiemy jaką ilość odpadów przywiozły. Sprawdzamy też rodzaj przywożonych odpadów. Dzięki temu Zakład ma informację o tym, jak zmieniają się ilości śmieci produkowanych przez mieszkańców.

3. PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego każdy mieszkaniec może przywieźć odpady inne niż te trafiające do pięciu kolorowych kontenerów. Są to na przykład świetlówki, odpady remontowe, baterie czy chemikalia. Wszystkie materiały trafiające do PSZOK są selekcjonowane i w zależności od swojego charakteru są utylizowane w specjalistyczny sposób.

4. ODPADY NIEBEZPIECZNE

W tym miejscu składujemy urządzenia elektroniczne i elektryczne, które trafiają do naszego zakładu. To przede wszystkim urządzenia RTV i AGD.

5. SORTOWNIA

Sortownia to miejsce, gdzie zgodnie z nazwą odpady są selekcjonowane pod kątem możliwości odzyskania surowców, z jakich są wykonane. W sortowni najlepiej widać jak wielkie znaczenie dla odzysku maksymalnej ilości surowców ma prawidłowa segregacja śmieci przez mieszkańców. Jeśli w naszych domach opakowania i inne przedmioty trafiają do niewłaściwych pojemników, ich segregacja jest trudniejsza, a co za tym idzie stopień odzysku niższy. W efekcie dobry surowiec nie trafi do ponownego wykorzystania.

6. BOXY Z SUROWCAMI

Tak wyglądają posortowane odpady. Rozdzieliliśmy już frakcje nadające się do recyklingu od tych, których nie możemy poddać ponownemu wykorzystaniu. Surowce wtórne, czyli papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne trafią do odbiorców, którzy nadadzą im drugie życie, produkując z nich nowe przedmioty.

7. ZESPÓŁ KOMPOSTOWNI

Także odpady biodegradowalne to surowiec wtórny. Zespół kompostowni pracujący w naszym Zakładzie ma łączną wydajność 80 tys. ton rocznie. Do kompostowania trafiają odpady organiczne z sortowni odpadów zmieszanych oraz frakcja zielona i biodegradowalna pochodząca z selektywnej zbiórki. Zespół obiektów stanowi kompostownia hermetyczna typu KNEER, kompostownia tunelowa, plac dojrzewania kompostu oraz segment jego uszlachetniania. Powietrze z kompostowni trafia do biofiltra, który neutralizuje jego uciążliwy zapach.

8. POLEPSZACZ GLEBY

Gotowy kompost to taki, w którym proces zaszedł całkowicie. Bardziej przypomina on ziemię ze sklepu ogrodniczego niż kuchenne odpadki, które do nas trafiły. Dzięki temu jest bezpieczny biologicznie i pożyteczny dla ogrodników – to znakomity polepszacz gleby.

9. GABARYTY

Do naszego zakładu trafiają nie tylko odpady związane z codziennym życiem mieszkańców i konsumpcją, ale też tak zwane gabaryty. Wliczamy w to meble i inne przedmioty, które nie mogą trafić do żadnego z pięciu pojemników ani PSZOK. Jeżeli nie wiesz, co zrobić z takim odpadem – przywieź go do nas.

10. STARA KWATERA

Na starą kwaterę nie trafiają obecnie żadne odpady. Jest na niej prowadzony proces rekultywacji, czyli przywracania wartości przyrodniczej tego terenu.

11. NOWA KWATERA

Obecnie eksploatowana kwatera wystarczy jeszcze na kilka lat użytkowania. Przygotowujemy tymczasem nową kwaterę, która będzie przyjmować odpady w dalszej kolejności. Jest ona wyposażona we wszystkie niezbędne uszczelnienia dla zabezpieczenia środowiska i inne zabezpieczenia zgodne z przepisani unijnymi.

12. PODCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Podczyszczalnia do bardzo ważny element Zakładu. Jej zadaniem jest wstępne oczyszczanie odcieków i ścieków technologicznych, zanim trafią one do kanalizacji miejskiej. Robimy to w procesie tzw. odwróconej osmozy. Osmoza to naturalne zjawisko przenikania wody z roztworu o mniejszym stężeniu do tego o większym stężeniu. Odwrócona osmoza to proces odwrotny – dlatego do kanalizacji trafia woda, a stężone nieczystości są zawracane na składowisko, gdzie dalej ulegają rozkładowi i neutralizacji.

13. PLAC AZBESTU

Azbest to odpad szczególnie niebezpieczny, dlatego nawet w naszym Zakładzie musimy składować go na osobnej, specjalnie przeznaczonej do tego kwaterze.

14. BIOGAZOWNIA

Jako Zakład Utylizacyjny staramy się wykorzystać każdą możliwość, by odzyskać energię i materię związane w postaci odpadów. W naturalnych procesach w składowiskach wydziela się biogaz, który zbieramy przy pomocy sieci podciśnieniowej. Składają się na nią studnie odgazowujące i odwodnieniowe, stacje zbiorcze i sieć przesyłowa. Zebrany gaz wykorzystujemy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, a w procesie spalania neutralizowany jest uciążliwy zapach biogazu. Nasza elektrownia może produkować aż 1,9MW mocy elektroenergetycznej i 2,6MW mocy cieplnej!

15. TU MIESZKAJĄ SOKOŁY

W naszym Zakładzie służbę pełni sokół Falco, którym opiekuje się sokolnik. Sokół zajmuje się płoszeniem ptaków dla podniesienia bezpieczeństwa sanitarnego.

16. KONIEC SPACERU, WAGA

To już koniec naszego spaceru. Mamy nadzieję, że pokazał on czym się zajmujemy i jak wiele procesów prowadzimy, by wszystkie odpady znalazły swoje przeznaczenie. Dziękujemy za wizytę!

X

Na Mapie Zakładu znajdziesz znaczniki, pod którymi kryją się kolejne elementy naszego Zakładu. W każdym z punktów na mapie czeka na Ciebie wideo sferyczne, w którym możesz rozglądać się dookoła. Użyj do tego myszki komputera lub dotyku na ekranie Twojego smartfona.

Kompas